Føvling forsamlingshus

Bobølvej 6Forsamlingshuset afholder følgende arrangementer:
2012
   
     
søndag 04-03 Forårsmarked
lørdag 29-09 Høstfest
lørdag 02-12 Julefrokost

Det er muligt at blive medlem af Føvling Forsamlingshus.
Kontingentet for et medlemskab er i 2012, 100 kr. pr. medlem.
O f f i c i e l h j e m m e s i d e f o r F ø v l i n g F o r s a m l i n g s h u s

Hovedside

Udlejning

Kørsel

Støttefor.

Aktiviteter

Billeder

Bestyrelse

Historie

Links

kontakt