Føvling forsamlingshus

Bobølvej 6

Formand

Laura Larsen
Næstformand

Allan Viuf
Kasserer

Vivi Bryld
Medlem

Gert Jensen
Sekretær

 

Billede på vejKirstine Higgelke

O f f i c i e l h j e m m e s i d e f o r F ø v l i n g F o r s a m l i n g s h u s

Hovedside

Udlejning

Kørsel

Støttefor.

Aktiviteter

Billeder

Bestyrelse

Historie

Links

Kontakt