Føvling forsamlingshus

Bobølvej 6

På et møde den 8/2 1902 blev A/S Føvling Forsamlingshus stiftet. Huset blev, som det ofte var tilfældet på den tid, når der skulle investeres kapital i et eller andet foretagende, organiseret som et aktieselskab. Der blev i forbindelse hermed købt en parcelgrund, beliggende ca. 250 m øst for den nuværende placering. Forsamlingshuset blev bygget og den 20. oktober samme år blev Forsamlingshuset officielt indviet.
På denne placering havde Forsamlingshuset sit virke op til år 1948. I disse år var der mange arrangementer i Forsamlingshuset og dette medførte et stort slid på de daværende bygninger, hvilket gjorde at der løbende blev lavet forbedringer og udskiftninger på bygninger, redskaber og service. I slutningen af 1930'erne og op i gennem 1940'erne var der et stigende behov for at få udvidet og bygget om. Der blev af en arkitekt udarbejdet et overslag til en ombygning og udvidelse, der indbefattede en lejlighed til en bestyrer, udvidelse af køkkenet og garderoben samt at få lavet en lille sal med en scene. Dette overslag blev på den ordinære generalforsamling i 1937 vedtaget samtidigt med at det blev vedtaget at selskabsformen skulle ændres fra aktie- til andelsselskab.
Hverken byggeriet blev igangsat eller selskabsformen blev ændret på dette tidspunkt. Først i 1948 opgav man aktieselskabsformen, hvilket skete i forbindelse med at det daværende Afholdshjem blev overtaget og taget i brug som Forsamlingshus. Afholdshjemmet blev overtaget den 29. marts, og ved hjælp af materialerne fra det gamle forsamlingshus kunne en om og tilbygning ske. Den 24. oktober 1948 stod det nye Forsamlingshus klart til at blive taget i brug. Inden indvielsen var der en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev givet en redegørelse for byggeriet og omkostningerne herved, ligesom de fremtidige budgetter blev gennemgået. Ud over byggeriet havde bestyrelsen et ekstra punkt på dagsordenen, der gik ud på at skifte fra aktieselskab til foreningseje. Dette blev også vedtaget og ved hjælp af en advokat blev et vedtægtsforslag udarbejdet og vedtaget så Føvling Forsamlingshus' status blev ændret til foreningseje.

Hovedside

Udlejning

Kørsel

Støttefor.

Aktiviteter

Billeder

Bestyrelse

Historie

Links

Kontakt