Føvling forsamlingshus

Bobølvej 6 - Tlf. 75 39 82 22

Velkommen til den officielle side om
Føvling Forsamlingshus
Billede af front
Forsamlingshuset
Denne hjemmeside er lavet for at udbrede kendskabet til
Føvling Forsamlingshus og diverse aktiviteter i forbindelse hermed.

Antal besøgende:
O f f i c i e l h j e m m e s i d e f o r F ø v l i n g F o r s a m l i n g s h u s

Hovedside

Udlejning

Kørsel

Støttefor.

Aktiviteter

Billeder

Bestyrelse

Historie

Links

Kontakt